Thank you for being part of soforce don't forget to follow us on twitter SoForce
Thiết kế website cổng thông tin điện tử Chính phủ - SoForce
Loading...

Thiết kế website cổng thông tin điện tử Chính phủ

THIẾT KẾ WEBSITE CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ CHUYÊN NGHIỆP

* I. Đối tượng sử dụng website cổng thông tin điện tử Chính phủ
* II. Các tính năng, ứng dụng và dịch vụ nền tảng (Portal Core Portlets) cho website cổng thông tin điện tử Chính phủ
* III. Các ứng dụng, dịch vụ hành chính (e-Gov Portlets) cho website cổng thông tin điện tử Chính phủ
* IV. Các ứng dụng, dịch vụ cộng tác (Collaboration Portlets) cho website cổng thông tin điện tử Chính phủ
* V. Các ứng dụng, dịch vụ tiện ích (Utilitity Portlets) cho website cổng thông tin điện tử Chính phủ
* ...

Ngoài những lý do trên, còn rất rất nhiều những lý do chính đáng khác để doanh nghiệp làm một website riêng.

Hãy liên hệ với chúng tôi (www.adcvietnam.net) để biết thêm thông tin về dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp.

ADC Việt Nam - Chia sẻ để phát triển

****Công ty CP giải pháp và phát triển phần mềm ADC Việt Nam****
****Địa chỉ:**** P.1505 - A2 Tòa nhà Ecolife Capitol - 58 Tố Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội
****Điện thoại:**** (024).3783.5639 - (024).3783.5640
****Fax:**** (024) 3.783.5641
****Email:**** info@adcvietnam.net
****Website:**** goo.gl/Ey2Anm
****Facebook:**** https://www.fb.com/QuangCaoGoogleADC
****Google plus:**** https://plus.google.com/+AdcvietnamNet
****Twitter:**** https://twitter.com/adcvietnamnet

Tagged:
Sign In or Register to comment.