Thank you for being part of soforce don't forget to follow us on twitter SoForce
Hình Ảnh Tâm Trạng Buồn Của Người Con Gái - SoForce

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Hình Ảnh Tâm Trạng Buồn Của Người Con Gái

edited November 2017 in General

Cùng cảm nhận những hình ảnh tâm trạng buồn của người con gái khi chia tay người mình yêu. Con gái luôn kì vọng quá nhiều ở người kia, vì một khi đã yêu thì dốc hết lòng tin tưởng, nghĩ tình yêu có thể cảm hóa được mọi thứ, nhưng sự thật là không. Còn con trai, lại luôn vin vào cớ cô ấy sẽ cần mình nên không bao giờ buông tay, để cứ thế mà vô tâm, lạnh nhạt. Trong tình yêu khi chia tay người mình yêu thì người con gái là người chịu nhiều tổn thương và thiệt thòi nhất.


_Những hình ảnh tâm trạng diễn tả nỗi buồn của người con gái thật sâu lắng và nhiêu cảm xúc. Chỉ những đang yêu, đã yêu và mới chia tay người yêu thì mới có thể cảm nhận sâu sắc nó. Khi yêu ai cũng muốn tình yêu của mình có một kết thúc tốt đẹp, nhưng biết làm thế nào khi tình yêu của hai người đã hết, niềm tin dành cho nhau chẳng còn thì buông tay nhau là điều khó tránh khỏi.
Nguồn: http://gocbao.com/hinh-anh-tam-trang/

Sign In or Register to comment.